DETNOV2

VINGUGAASI (CO) TUVASTUS

Vingugaas ehk süsinikmonooksiid ehk süsinikmonoksiid ehk süsinikoksiid (CO) on süsivesinike mittetäieliku põlemise käigus tekkiv lõhnatu ja värvitu mürgine gaas, mis põhjustab sissehingamisel vingumürgitust – kui keemia jääb Teist kaugeks siis ainuke oluline info oli see, et vingugaasi sissehingamine on äärmiselt eluohtlik.

Ehitistes kus on oht, et vingugaasi osakaal muutub tervisele ohtlikuks, tuleb paigaldada vingugaasi tuvastussüsteem. Sellisteks ehitisteks on reeglina kinnised parklad, tunnelid jne.

Detnovi CO tuvastussüsteemi võimekus on 1-3 avastamispiirkonda keskseadme kohta ning lisaks on võimalik juhtida ka ruumi ventilatsiooni sagedusmuundurit lisades
Detnovi CO keskseadmesse vastava lisamooduli.

Süsteem vastab standardile UNE 23300.