Wagner_Group_OxyReduct

OXYREDUCT® SAMMUJAGU TULEST EES

Kus hapniku, seal tuld, OxyReduct loob keskkonna, kus ka tuletikkud ei sütti.

Tööpõhimõte

OxyReduct vähendab kontrollitud viisil hapniku osakaalu kaitstavates ruumides.

Kaitstavasse ruumi lisatakse lämmastikku, mis vähendab hapniku kontsentratsiooni eelnevalt kindlaks määratud tasemele.
Kui ruumides on hapniku tase viidud piisavalt madalale ei saa tekkida süttimist ning tulekahju on välistatud. Ruumid on vaatamata sellele personalile kasutatavad teatud aja jooksul. Lisa boonusena säilivad nii toiduained kui kallid kunstikogud hapnikuvaeses keskkonnas paremini.

Kes ei tahaks omada enesekindlust ütlemaks: „Meil ei saa süttida!“.

Kasutusvaldkonnad:

    • Külmlaod
    • Automatiseeritud laod
    • Raamatukogude, muuseumide arhiivid ja hoidlad
    • Serveriruumid
    • Ohtlike kemikaalide laod