Tartu maantee 83, Tallinn, Estonia

CO tuvastussüsteem

CO ehk süsinikmonooksiid on värvitu gaas, mis on väga mürgine ning lõhnatu ja on seetõttu inimelule äärmiselt ohtlik. Hoonetes või ruumis, kus on oht, et CO võib ohustada inimeste elu ja tervist tuleks paigaldada CO tuvastussüsteem.

CO tuvastussüsteem tuvastab kõrgenenud CO taseme, teavitab sellest läbi alarmseadmete ning lülitab sisse ventilatsiooni või avab värskeõhu juurde vooluks õhutusavad.

CO tuvastussüsteemid paigaldatakse suletud parklatesse, tunnelitesse ja muudesse kinnistesse ruumidesse, kus on CO tekke oht.

 

CALL ME
+
Call me!

Pin It on Pinterest